Peruwiańska salsa

Podczas gdy muzyka salsy i taniec są popularne w Peru , tak jak w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, “peruwiańska salsa” nie istnieje jako niezależny gatunek muzyczny lub forma tańca. Są też artyści salsy z Peru, tacy jak Antonio Cartagena, a nawet kubańskie zespoły Timba, takie jak Barbaro Fines y su Mayimbe, ale są to style muzyczne, które powstały spoza Peru. To samo można powiedzieć o salsie tanecznej w Peru: Peruwiańczycy tańczą salsę, ale nie ma wyraźnej formy tańca pochodzącego z Peru.

Wszelkie roszczenia osób z Wielkiej Brytanii o markę “Peruwiańskiej Salsy” są wymyślone.

salsafactory